Obchodné podmienky platné na Slovensku

spoločnost Rejnok obuv s.r.o. so sídlom Sokolovská 58 / 1015,36005 Karlovy Vary, Česká republika ICO: 28052366, DIC: CZ28052366, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, spisová značka C 22889 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www. rejnokobuv.sk

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

    
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedeného na stránkach internetového obchodu. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
    
Storno objednávky môže zákazník previesť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne ​​potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
    
Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl.

1. Objednávanie

Tovar na dobierku je možné objednať na stránke www.rejnokobuv.sk, alebo na telefónnej linke centrály firmy REJNOKobuv s.r.o. 359 572 306, 353 568 103, 353 562 196. Objednanie je v oboch prípadoch záväzné. Firma REJNOK nezaručuje, že objednaný tovar je v okamihu objednania dostupné. Každý zákazník bude informovaný informačným kanálom (email, sms, telefón), ktorý si zvolí v objednávke, o potvrdení objednávky a termíne dodávky objednaného tovaru.

2. Dodanie

Objednaný tovar bude zaslaný na dobierku prostredníctvom PPL, Zásilkovna na meno a adresu objednávateľa v rámci slovenských republiky. Objednávka bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a nákupný doklad vrátane záručného listu.

3. Cena dopravy a platobné podmienky

Cena poštovného a balného je podľa výberu druhu a rýchlosti prepravy a zadáva sa u objednávky .Je nezávislá na počte objednaných párů.Další zľavy Sphere Card, akčné zľavové kódy, nie je možné uplatniť na už zľavnený tovar.

Spôsob a cena dodania:


 GLS

PPL balík na Slovensko - dobierka 7,- EUR (doručenie do 48 hodín od odoslania)
PPL balík na Slovensko - platba kartou 5,50-EUR (doručenie do 48 hodín od odoslania)

 

Zásilkovna

Zásilkovna balík občan, firma - dobierka 4,50 EURO (Doručenie do 48 hodín od odoslania na pobočku Zásilkovna na slovenských, podľa výberu v mieste bydliska.)
Zásilkovna balík občan, firma - platba kartou 3,50 EURO (Doručenie do 48 hodín od odoslania na pobočku Zásilkovna na slovenských, podľa výberu v mieste bydliska)

 

4.Vrácení tovaru do 30 dní zadarmo zo Slovenska

Ak vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho počas 30-tich dní po obdržaní nenosené vrátiť na adresu centrály firmy REJNOK obuv s.r.o. Sokolovská 58,36005 Karlovy Vary, alebo ho poslať späť na adresu predajne, ktorá je uvedená na účtenke k tovaru. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu s krátkym popisom dôvodu vrátenia tovaru. Spätné zaslanie tovaru je možné iba v pôvodnom stave a obale bez známok používania. Spotrebiteľ využije vrátenie zásielky zadarmo firmou Zásilkovna, podaním správy na info@rejnokobuv.cz. Týmto spôsobom je riešené vrátenie poštových nákladov u internetového predaja tovaru podľa nariadenia EÚ na území SR s SR. Peniaze Vám vrátime do 7 pracovných dní po obdržaní Vašej spätnej zásielky, preto pre urýchlenie vrátenie kúpnej sumy prosíme zašlite s vrátenou obuvou tiež číslo Vášho bankového účtu. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar pred odoslaním späť poistiť.

Zaslanie peňazí za vrátený tovar zo Slovenska vykonávame iba na slovenský bankový účet a to úplne zadarmo bez poplatků.Pro správny bankový prevod je povinný spotrebiteľ uviesť IBAN a SWIFT kód svojej banky.

 

5. Vrátenie tovaru zadarmo podaním zasielky na pobočke Zásilkovna na Slovensku

Spotrebiteľ využije vrátenie zásielky zadarmo, podaním emailovej správy na info@rejnokobuv.cz. V žiadosti uvedie: spôsob vrátenia Zásilkovna, číslo pôvodnej objednávky, meno, priezvisko, adresu a číslo bankového spojenia. Následne mu bude doručená do jeho emailovej schránky etiketa pre podanie zásielky zdarma na pobočkách Zásilkovna na slovenský. Spotrebiteľ po vytlačení a nalepení odovzdá zabalenú zásielku na najbližšiu prepážku Zásilkovna na slovenský. Po prijatí k spätnému zaslanie zásielky v pobočke Zásilkovna bude vystavený doklad o prevzatí. Zvoz zásielky zadarmo možno uplatniť na celom území Slovenska.

6. Výmeny tovaru zadarmo 1x na Slovensku na pobočke Zásilkovna.

Ak chce zákazník obuv vymeniť za inú veľkosť, obuv zašle späť zadarmo na adresu predajne uvedenej na účtenke. Je dobré si výmenu vopred dohodnúť telefonicky s predajňou. Telefónne číslo je uvedené na priloženej účtenke k tovaru. Stav dostupných veľkostí si overte po zadaní artiklu obuvi do vyhľadávacieho poľa (vyhľadať v tovare) za prednej strane webu, štartovacie stránke www.rejnokobuv.cz. Číslo výrobku je uvedené na účtenke ako (Kod.Zb.-8miestny číslo -příklad 22400137). Dostupnú veľkosť si môžete k výmene rezervovať maximálne 48 hodín. Poštovné za výmenu veľkosti obuvi hradí spoločnosť Rejnok obuv s.r.o. iba 1x za jednu objednávku. Ďalšie výmeny veľkostí obuvi u rovnakej objednávky sú už za doplatok poštovného. Cena vráteného tovaru bude započítaná s cenou za tovar vymenené. V prípade, že spotrebiteľovi bola zásielka doručená s 0, - cenou za dopravu, je cena dopravy za vymenený tovar tiež s 0, - cenou. Vrátenie tovaru je možné iba v pôvodnom stave a obale, bez známok používania. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar pred odoslaním späť poistiť. Výmena tovaru zadarmo je možné uplatniť na území Slovenské republiky iba cez firmu Zásilkovna ..

7. Reklamácia a záruka u internetového predaja na Slovensku

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.rejnokobuv.cz a právnym poriadkom platným v ČR. Tovar možno reklamovať podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese info@rejnokobuv.cz. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v pôvodnom a neporušenom stave.

Reklamácia tovaru v internetovom obchode www.rejnokobuv.cz sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (predovšetkým Občiansky zákonník Štvrtý oddiel - Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode) a zákonom na ochranu spotrebiteľa (Zákon 634/1992 Zb. Zo dňa 16. decembra 1992 o ochrane spotrebiteľa).
Priebeh reklamácie:

    
Okamihom prevzatia tovaru sa stáva kupujúci vlastníkom tovaru, zároveň začína záručná lehota na tento tovar v dĺžke 24 mesiacov. Ako záručný list pritom slúži "účtenka", priložená k tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné aj skryté vady tovaru, vady, ktoré sú nezlučiteľné s funkčnosťou tovaru a jeho úžitkovými vlastnosťami. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
    
Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar vykazuje chyby, má právo tovar reklamovať u predajcu (www.obuvrejnok.sk). Pri vadách, ktoré sú odstrániteľné, má kupujúci právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené, a to bez  zbytočného odkladu. U vád neodstrániteľných má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva potom má aj kupujúci v prípade vád síce odstrániteľných, ale znemožňujúcich kupujúcemu pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne používať.

V prípade reklamácie tovaru podá kupujúci túto reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

    
a) Podá reklamáciu zaslaním emailu na adresu info@rejnokobuv.cz Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty.
    
b) Reklamovaný tovar zašle s popisom vady na adresu: Rejnok obuv s.r.o. , Sokolovská 58 / 1015,36005 Karlovy Vary, alebo na adresu predajne uvedenej na priloženej účtenke. podania reklamácie uveďte číslo Vašej objednávky (je uvedené na v spodnej časti účtenky) a opis zistených vád tovaru a ich prejavy. Zároveň uveďte, aký spôsob ďalšej komunikácie v ďalšom konaní preferujete: SMS správy či elektronický styk (email). Zároveň uveďte, čo od reklamácie očakávate - výmenu tovaru, opravu tovaru či vrátenie finančných prostriedkov, za tovar zaplatených.
    
Po podaní reklamácie rozhodne predávajúci o ďalšom postupe a do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a zoznámi kupujúceho o ďalšom postúpení reklamácie (prostredníctvom komunikačného kanála, ktorý kupujúci pri podaní reklamácie zvolil), prípadne navrhne ďalší postup reklamácie .Kupující je povinný zaslať s tovarom tiež účtenku , ktorá mu bola doručená s tovarom .Reklamované tovar nemožno zaslať ako dobierku, tá nebude prijatá.
    
Podľa výberu kupujúceho potom bude kupujúcemu zaslané na ním uvedenú adresu opravený tovar (maximálne do 30 dní alebo podľa dohody s kupujúcim) alebo zaslané tovar nový (maximálne do 30 dní), prípadne, ak odstúpi kupujúci od zmluvy, mu budú zaslané finančné prostriedky, za zakúpenie tovaru, a to buď na bankový účet (jeho číslo kupujúci uvedie pri podaní reklamácie) alebo poštovou poukážkou Slovenskej pošty (na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri podaní reklamácie).

Obchod www.rejnokobuv.sk neručí za škody, spôsobené na zásielke prepravcom (Slovenskou poštou, PPL), ak vám je zásielka doručená poškodená (potrhaný, zjavne deformovaný, otvorený transportný obal a pod.), Je zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v opačnom prípade sa obchod www.rejnokobuv.cz zrieka všetkých záväzkov, ktoré pre neho z tohto reklamačného poriadku plynú, a zákazníkovým partnerom pre reklamáciu sa stáva dopravcu (Slovenská pošta alebo PPL).


Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností  Rejnok obuv s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce , se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Ochrana osobných dát

Naša spoločnosť dáva serióznemu vybavovanie objednávok a reklamácií najvyššiu prioritu. Rovnako je kladený dôraz na ochranu osobných údajov. Všetky dáta získané od zákazníkov slúžia výhradne pre vnútorné potreby firmy.Žádná dáta nie sú poskytované tretím osobám. Jedinú výnimku tvorí externý dopravcu, ktorému je odovzdávané nevyhnutné minimum údajov o zákazníkovi slúžiaci pre bezproblémové doručenie tovaru.
Ďakujeme za dôveru

Veríme, že sme Vás presvedčili o serióznosti a korektnosti internetového nákupu u firmy REJNOK obchod s obuvou. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo námetov nás prosím kontaktujte, všetky Vaše podnety sú pre nás zdrojom inšpirácie pre ďalšie skvalitňovanie služieb pre Vás.
Prajeme Vám pohodlnú chôdzu v obuvi zakúpené u firmy Rejnok obuv s.r.o.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2020. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00 EUR